www.ALTRANSLATION.com
Dutch Nederlandse taal
  Vertaler in Kamperland Zeeland
English Engelse taal
  Uw betrouwbaar adres voor al uw vertalingen
German duitse taal
Welkom op onze website, waar u alles vindt over vertalen, vertalers en vertalingen
Navigatiesite
Home
Over ons
Vertaling
Tolken
Tolk
Gerechtstolk
Machinale vertaling
CAT-Translation
Categorie-vertaling
Categorie-tolken
Vraag vrijblijvend uw offerte via : info@altranslation.com
Onder vertaling
verstaat men ook:
Geschiedenis
Problematiek
Filosofische implicaties
Literaire vertaling
Computer ondersteunende en machinale vertaling
Auteursrecht
Kwaliteitsnormen voor het vertaalproces
Specificaties
Weblinks
vertaling-prijzen
Contact
Links
Vertaling van Trados 7 Software
  Vertaling taal  
 
Tolken
Het tolken valt net als vertalen, onder het overkoepelend begrip van de taal- en cultuuroverdracht ( translation ) . In tegenstelling tot de vertaler brengt de tolk een niet gefixeerde , dus in de regel gesproken tekst mondeling of door middel van gebarentaal van de ene taal naar een andere over.
Manieren van tolken
Conferentietolken
Conferentietolken is een bovengeordend begrip voor het tolken bij conferenties , bv. bij internationale topconferenties of vakcongressen. Bij conferenties kunnen verschillende manieren van tolken worden gebruikt, bijzonder vaak wordt simultaan getolkt ; men kan ook het consecutief tolken of het fluistertolken gebruiken, een variant van het simultaantolken , waarbij zonder technische uitrusting voor zeer weinig toehoorders wordt getolkt.
Consecutief tolken
Consecutief tolken is de oudste manier van tolken . De vertolking volgt op een later tijdstip, d.w.z. de tolk maakt, indien nodig, tijdens de lezing met behulp van zijn notitietechniek aantekeningen en produceert aansluitend de tekst in de doeltaal.
De versie in de doeltaal moet bij het consecutief tolken gestroomlijnd en bijzonder goed gestructureerd zijn, om de toehoorders te ontlasten, omdat deze manier van tolken de tijd van de lezing wezenlijk langer maakt. De aparte tekstpassages kunnen verschillend van elkaar lang zijn, omvatten echter doorgaans een tamelijk lang inhoudelijk samenhangend gedeelte.
Bij het unilaterale consecutief tolken wordt alleen in één taalrichting getolkt en de tekstpassages,die getolkt moeten worden, zijn veeleer langer ( in de regel tot 10 minuten ). Bij het bilaterale consecutief tolken of gesprekstolken neemt een tolk beide taalrichtingen en maakt zo de communicatie van twee gesprekspartners mogelijk, bv. bij interviews of onderhandelingen. De gedeeltes zijn hier meestal korter.
Op grond van de lange tijdsduur wordt het consecutief tolken tegenwoordig slechts nog zelden bij conferenties ingezet. Vaker is dit bij feestelijke gelegenheden ( bv. tafelspeeches of recepties ) bij belangrijke gebeurtenissen volgens protocol,zoals bilaterale ontmoetingen van staats- en regeringschefs of bij culturele manifestaties zoals lezingen van schrijvers of filmpremières.
------------------------------------
<vorige> | <volgende >
 
| Home | Over ons | Links | Contact |  
Copyrights © 2011 ALTRANSLATION.COM (Alle rechten voorbehouden)