www.ALTRANSLATION.com
Dutch Nederlandse taal
  Vertaler in Kamperland Zeeland
English Engelse taal
  Uw betrouwbaar adres voor al uw vertalingen
German duitse taal
Welkom op onze website, waar u alles vindt over vertalen, vertalers en vertalingen
Navigatiesite
Home
Over ons
Vertaling
Tolken
Tolk
Gerechtstolk
Machinale vertaling
CAT-Translation
Categorie-vertaling
Categorie-tolken
Vraag vrijblijvend uw offerte via : info@altranslation.com
Onder vertaling
verstaat men ook:
Geschiedenis
Problematiek
Filosofische implicaties
Literaire vertaling
Computer ondersteunende en machinale vertaling
Auteursrecht
Kwaliteitsnormen voor het vertaalproces
Specificaties
Weblinks
vertaling-prijzen
Contact
Links
Vertaling van Trados 7 Software
  Gerechtstolk  
 
Tolk bij het gerecht en overheidsinstanties

Tolken spelen een belangrijke rol in de oersoonlijke omgang van rechtbanken, notarissen of overheidsinstanties ( politie, burgerlijke stand, enz. ) met personen, die de taal van het land niet machtig zijn, alsook met doven en doofstommen ( gebarentolken ).

Rechtbanken en overheidsinstanties beschikken met uitzondering van het Ministerie van Buitenlandse zaken en het Ministerie van Defensie meestal niet over een eigen taalafdeling. Veelmeer wordt er in de regel een beroep gedaan op zelfstandige tolken of tolken, die bij een extern bureau werken. De tolk moet voor zulke opdrachten in de regel beëdigd zijn. Het werk van tolken bij de rechtbank en overheidsinstanties wordt volgens richtlijnen van Justitie vergoed.
Europese Unie
Een bijzonder belangrijke rol speelt het werk van de tolken bij de instituties van de Europese Unie. Het Europees parlement en het Europees gerechtshof beschikken elk over een eigen tolkendienst, de dienst van de Europese commissie neemt het tolken in de commissie , in de Ministerraad, en ook in de economische en Sociale dienst in het regionale Comité over. De tolkdiensten geven de als ambtenaar en de als vastaangestelde tolken werk en beschikken – in het geval van Parlement en Commissie – over een gemeenschappelijke lijst van freelance werkzame tolken. Om opgenomen te worden in het gegevensbestand moeten sollicitanten eerst een interinstitutionele keuzetest afleggen. De keuze van vast aan te stellen tolken gebeurt centraal vvor alle Europese instanties in een procedure ( concours ), die door het Europees ministerie voor personeelsselectie wordt georganiseerd.
Raadgevende tolk
Bij de organisatie van grote evenementen waar tolken nodig zijn, wordt vaak een raadgevende tolk verplicht gesteld. Hij is dan verantwoordelijk voor de samenstelling van het tolkenteam voor een of meerdere talen en is als enige aanspreekpartner van de opdrachtgever voor het tolkgebeuren van het evenement verantwoordelijk.
------------------------------------
<vorige> | <volgende >
 
| Home | Over ons | Links | Contact |  
Copyrights © 2011 ALTRANSLATION.COM (Alle rechten voorbehouden)