www.ALTRANSLATION.com
Dutch Nederlands
  Vertaler in Kamperland Zeeland
English Engels
  Uw betrouwbaar adres voor al uw vertalingen
German duits
Welkom op onze website, waar u alles vindt over vertalen, vertalers en vertalingen
Navigatiesite
Home
Over ons
Vertaling
Tolken
Tolk
Gerechtstolk
Machinale vertaling
CAT-Translation
Categorie-vertaling
Categorie-tolken
Vraag vrijblijvend uw offerte via : info@altranslation.com
Onder vertaling
verstaat men ook:
Geschiedenis
Problematiek
Filosofische implicaties
Literaire vertaling
Computer ondersteunende en machinale vertaling
Auteursrecht
Kwaliteitsnormen voor het vertaalproces
Specificaties
Weblinks
vertaling-prijzen
Contact
Links
Vertaling van Trados 7 Software
Vertaling taal (Vertalen)
1.Geschiedenis
Basis voor de ontwikkeling van het vertalen vormen het ontstaan van de taal ongeveer 100000 jaar geleden en het ontstaan van het schrift ongeveer 5000 jaar geleden. Beroemde vertalingen en ook plaats en tijd van bijzondere vertaalactiviteiten dienen als oriënteringspunten in de loop der geschiedenis. Over het vertalen in de culturen buiten Europa resp. het gebied rond de Middellandse Zee is tot nu toe weinig bekend. Ook de geschiedenis van het tolken, die met grote zekerheid ouder is als het schrift en ook in culturen zonder schrifttraditie de culturele uitwisseling bevorderde, is nog weinig onderzocht.

In het jaar 247 voor Christus ontstond de Septuaginta, een vertaling van het Oude Testament uit het Hebreeuws in het Grieks, die volgens de legende door 72 vertalers in 72 dagen werd gemaakt. Op ongeveer 196 voor Christus werd de Steen van Rosetta gedateerd, waarvan de inscriptie, een decreet van een priester, in twee talen en drie schriften is uitgevoerd. Egyptisch in demotisch en in Hiëroglyfen-schrift en ook Grieks. Dit meertalige document hielp erbij om de Hiëroglyfen te ontcijferen.

Vertalingen hebben vaak een centrale rol bij de transfer van kennis en cultuurtechnieken tussen verschillende volkeren gespeeld. Daarbij kwam het op bepaalde tijden tot ophopingen van vertalingen tussen bepaalde talen. Zulke concentraties kunnen er tegenwoordig voor dienen, historische kennisstromen te volgen. Centrum van vertaalwerkzaamheden was het antieke Rome , waar vooral Griekse literatuur in het Latijn werd vertaald. Uit deze tijd zijn ook theoretische schriften over literatuur en redekunst overleverd. Een prominente figuur in de geschiedenis van het vertalen is Hieronymus ( ca. 331-420 n.Chr.), die later heilig werd verklaard en nu ook beschermheilige der vertalers is. Hieronymus kreeg van Paus Damasus I de opdracht, uitgaande van erkende Griekse teksten een vertaling van de Bijbel in het Latijn te maken. Later vertaalde hij het Oude
Steen van Rosetta
Vertalingen hebben vaak een centrale rol bij de transfer van kennis en cultuurtechnieken tussen verschillende volkeren gespeeld. Daarbij kwam het op bepaalde tijden tot ophopingen van vertalingen tussen bepaalde talen. Zulke concentraties kunnen er tegenwoordig voor dienen, historische kennisstromen te volgen. Centrum van vertaalwerkzaamheden was het antieke Rome , waar vooral Griekse literatuur in het Latijn werd vertaald. Uit deze tijd zijn ook theoretische schriften over literatuur en redekunst overleverd.
Een prominente figuur in de geschiedenis van het vertalen is Hieronymus ( ca. 331-420 n.Chr.), die later heilig werd verklaard en nu ook beschermheilige der vertalers is. Hieronymus kreeg van Paus Damasus I de opdracht, uitgaande van erkende Griekse teksten een vertaling van de Bijbel in het Latijn te maken. Later vertaalde hij het Oude Testament nog een keer uit het Hebreeuws. De door hem vervaardigde Latijnse bijbel, de Vulgata, was lange tijd de toonaangevende tekst voor de Rooms-Katholieke Kerk.
In de 9de en 10de eeuw ontstond in Bagdad nog een middelpunt van de vertaalwerkzaamheden. Met grote prioriteit werden wetenschappelijke werken uit het Grieks in het Arabisch vertaald, zoals in het Huis der Wijsheid..Deze vertalingen zouden voor de ontwikkeling van de wetenschap in het Europa van de Middeleeuwen een belangrijke rol spelen, want ze vormden de basis voor nog een vertaalcentrum, de zogenaamde “School van Toledo “. Hier werden in de 12de en 13de eeuw teksten van Arabische, maar zelfs ook van Griekse oorsprong uit het Arabisch in het Latijn en later in het Spaans vertaald.

De tijd van de Renaissance, die in de 14de eeuw in Italië begon, markeert met haar vernieuwd sterkere belangstelling voor de teksten van de Oudheid een opbloei van het vertalen, die met de sterkere schriftelijke verbreiding der kennis door de verdere ontwikkeling van de Boekdrukkunst tot in de tijd der Reformatie voortduurde. Veel van de reformatoren waren ook bijbelvertalers en de bekendste in het Duitstalig gebied is zeker Martin Luther. Luther huldigde de opvatting, dat de inhoud van de Bijbel met de middelen van de Duitse doeltaal moest worden uitgedrukt, dat ze voor iedereen begrijpelijk zou zijn, in “natuurlijk “, niet aan de grammaticale structuren van de uitgangstalen gebonden Duits. In zijn “Sendbrief vom Dolmetschen “ legt hij zijn opvatting over het vertalen uit. De Bijbelvertaling van Luther was voor de ontwikkeling en vooral voor de standaardisatie van de Duitse taal van grote betekenis.

Een verder centrale epoche voor het vertalen in het Duitstalig gebied, waarvan de vertalers ook in heel Europa bekendheid verwierven is de Romantiek. Hierin speelden vooral literaire vertalingen uit andere Europese talen in het Duits een rol. Ten tijde van de Romantiek hielden zich veel intellectuelen ook theoretisch met het vertalen bezig. (Johan Wolfgang von Goethe, Friedrich Schleiermacher, Wilhelm von Humboldt.) In de 20ste eeuw zijn behalve een explosieve groei, vooral de vakvertaling door de expansie van de wereldwijde handelsbetrekkingen, ook een toenemende wetenschappelijke theorievorming, het oprichten van opleidingsplaatsen voor vertalers en tolken en ook de organisatie in vakverenigingen met het doel de professionalisering te bewaren. De translatologie ( wetenschap van het vertalen ) als inter-discipline is nog relatief jong.
Aangepast zoeken
-------------------------------------
<vorige> | <volgende >
| Home | Over ons | Links | Contact |
Copyrights © 2011 ALTRANSLATION.COM (Alle rechten voorbehouden)