www.ALTRANSLATION.com
Dutch Nederlandse taal
  Vertaler in Kamperland Zeeland
English Engelse taal
  Uw betrouwbaar adres voor al uw vertalingen
German duitse taal
Welkom op onze website, waar u alles vindt over vertalen, vertalers en vertalingen
Navigatiesite
Home
Over ons
Vertaling
Tolken
Tolk
Gerechtstolk
Machinale vertaling
CAT-Translation
Categorie-vertaling
Categorie-tolken
Vraag vrijblijvend uw offerte via : info@altranslation.com
Onder vertaling
verstaat men ook:
Geschiedenis
Problematiek
Filosofische implicaties
Literaire vertaling
Computer ondersteunende en machinale vertaling
Auteursrecht
Kwaliteitsnormen voor het vertaalproces
Specificaties
Weblinks
vertaling-prijzen
Contact
Links
Vertaling van Trados 7 Software
  4. Literaire vertaling  
 
De literaire vertaling is waarschijnlijk de meest bekende, in de openbaarheid meest besproken verschijningsvorm van het vertalen, maakt echter een gering aandeel van de vertaalmarkt uit. In vergelijking met vertalers van gebruiksteksten verwerven literaire vertalers in de regel een duidelijk geringer inkomen , waardoor de beslissing om dit beroep te kiezen in de meeste gevallen in het persoonlijk enthousiasme voor literatuur en voor een bepaalde taal en cultuur ligt besloten.
Literaire vertalingen speelden en spelen een belangrijke rol in de interculturele uitwisseling, het beeld van andere culturen in een bepaalde taalgemeenschap en de ontwikkeling van nationale cultuur en identiteit. Een bekend voorbeeld voor de betekenis van de discussie met vreemde literaturen is de epoche van de Duitse Romantiek, waarin ook tegenwoordig nog veel gebruikte vertalingen van werken van Europese schrijvers zoals Shakespeare of Cervantes ontstonden.
    4.1 Filmsynchronisatie en ondertiteling
Een geval apart in de zin van de literaire vertaling vormt de synchronisatie van bioscoop- en tv-films. De bovengenoemde principiŽle problemen stuiten hier op verdere beperkingen weliswaar ook op de mogelijkheid van de non-verbale inhoudsoverdracht door de stemacterende imitatie van het origineel. Zodoende kan een getrouwe vertaling met de middelen der synchronisatie alleen als teamprestatie van tekstvertalers, dialoogauteur, synchroonregie en sprekers, plaatsvinden.
In de meeste landen worden buitenlandse films echter meestal ondertiteld, wat de problemen tijdelijk verschuift. De tijd is vooral bij werken die vol met dialogen zitten meestal te krap om behalve pure informatie , ook nog met subteksten, woordspelletjes of iets dergelijks rekening te kunnen houden.
5. Computerondersteunende en machinale vertaling
Uitgebreide artikelen (machinale vertaling en computerondersteunde vertaling).
De machinale vertaling is de poging om d.m.v. een computerprogramma vertalingen automatisch uit te voeren. De tekstkwaliteit van vertalingen, die met een computer zijn gemaakt, kan zich niet meten met door mensen gemaakte vertalingen. Alleen formeel erg beperkte teksten zijn met grote kwaliteit machinaal te vertalen. Er is bv. in Canada een systeem in gebruik voor vertaling van teksten over weergegevens. Als tussenoplossing zijn er HAMT-systemen ( Human Aided Machine Translation ) (machinale vertaling met menselijke hulp ) waarbij een menselijke bediener de mogelijkheid wordt geboden om tijdens het vertalen problemen, die zich voordoen, op te lossen.
Ook voor menselijke vertalers zijn er waardevolle technische hulpmiddelen. Tot de meest ingezette instrumenten behoren terminologiedatabanken en vertaalgeheugens , die bij het voorkomen van formuleringen, die al eens zijn vertaald automatisch de opgeslagen vertaling aanbieden om over te nemen.. Ook zoekmachines voor/en het World Wide Web hebben bijgedragen aan de kwaliteit van de vertaling, omdat een vertaler met deze hulp veel sneller kan controleren of een formulering in de doeltaal en/of in de betreffende tekstsoort gebruikelijk is. Ook het opzoeken van informatie wordt aanzienlijk makkelijker gemaakt door het internet.
    6. Auteursrecht
------------------------------------
<vorige> | <volgende >
 
| Home | Over ons | Links | Contact |  
Copyrights © 2011 ALTRANSLATION.COM (Alle rechten voorbehouden)